Voorlichting en (praktijk)lessen kattengedrag

Voorlichting over katten, hun gedrag en gedragstherapie kan aan verschillende doelgroepen gegeven worden. Denk hierbij aan medewerkers van een asiel of een dierenartsenpraktijk (DAP). Of cliënten van dierenartsenpraktijken die een kat als huisdier bezitten.

Zo heb ik in 2015 samen met een Tinley hondengedragstherapeut een voorlichtingsavond gegeven aan de assistenten van een dierenartspraktijk in Beuningen. Bij het Dierentehuis Arnhem e.o. zijn in 2014 en 2015 voorlichtingsavonden voor vrijwilligers en medewerkers van het asiel verzorgd. Thema’s waren de opvang van katten en het gedrag in de asielopvang en de tijdelijke opvang van katten in gastgezinnen. In april 2016 wordt een lezing gegeven voor katteneigenaren die cliënt zijn van een DAP in Arnhem.

Een specifieke doelgroep waarvoor ik als gedragstherapeut ingehuurd kan worden, zijn leerlingen op middelbare scholen. Zo heb ik in 2015 praktijklessen kattengedrag gegeven aan leerlingen op MBO niveau 2 en 3 van het AOC Oost in Doetinchem. Tijdens deze lessen is ook een bezoek aan een dierenasiel gebracht. In 2016 is een lesdag normaal kattengedrag verzorgd binnen het keuzevak Diergedrag voor MBO leerlingen van de Helicon te Boxtel.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van voorlichting of (praktijk)lessen, dan kunt u mij telefonisch of via de mail benaderen. Gezamenlijk kijken we wat uw specifieke vraag of behoefte is. Op basis hiervan wordt de prijs van deze dienstverlening in onderling overleg overeengekomen.