KATTENZORG & KATTENOPVANG IN ARNHEM EN NABIJE OMGEVING 

Vanuit Catvise wordt sinds 2016 ook Kattenzorg aan particulieren geleverd. Deze zorg kan bij u aan huis geboden worden maar het is ook mogelijk dat uw kat(ten) tijdelijk bij mij in huis verblijven. Met mijn achtergrond als kattengedragstherapeut kan ik het gedrag van uw kat tijdens uw afwezigheid observeren. En in de gaten houden of het goed gaat met uw kat(ten).

Als vrijwilligster van twee asielen, Dierentehuis Arnhem en omgeving en de Hof van Ede, bied ik Kattenopvang aan asielkatten die tijdelijk bij mij als gastgezin verblijven. Op deze manier kan ik een aantal asielkatten de benodigde zorg en opvang bieden die in de asielsituatie niet goed mogelijk is. Zo heb ik in de afgelopen jaren veel ervaring op gedaan met de opvang van diverse soorten asielkatten.

KATTENZORG: LAAT UW KAT NIET MET EEN KATER ACHTER!

Wanneer u met vakantie gaat of om een andere reden tijdelijk niet voor uw kat(ten) kunt zorgen, kunt u gebruik maken van mijn professionele kattenzorg. Deze zorg kan bij u in huis geleverd worden. Maar het is ook mogelijk om uw kat(ten) tijdelijk bij mij in huis op te vangen in een speciale kattenkamer waar alleen uw katten verblijven.

Voor beide vormen van kattenzorg kan gekozen worden en het is afhankelijk van de aard en het karakter van uw kat(ten) wat het beste past. Een kat in de eigen omgeving laten, en daar de nodige zorg en aandacht geven, zal voor de kat de minste stress opleveren. Maar wanneer uw kat erg veel aandacht nodig heeft of in een slechte gezondheid verkeert, dan kan het juist de voorkeur hebben om de kat bij mij in huis op te vangen. Dan kan aan de kat meer aandacht en zo nodig zorg gegeven worden.

Wat houdt de Kattenzorg in?

Kattenzorg bij u aan huis

Bij de zorg bij u aan huis wordt de kat één maal per dag bezocht. Daarbij worden voer en water ververst en wordt de kattenbak uitgeschept of verschoond. De kat krijgt aandacht en er wordt met de kat gespeeld al naar gelang de behoeften van de kat. Het huis of appartement wordt wekelijks één keer gestofzuigd om een vlooienplaag te voorkomen. Het is daarbij belangrijk dat het dier voor uw vertrek tegen vlooien behandeld is.

Kattenzorg bij Catvise in huis

Bij een verblijf in mijn huis krijgen de katten op diverse momenten van de dag en avond aandacht. Bij ziekte kan ook ’s nachts gekeken worden hoe het met het dier gaat.  Er wordt gespeeld en geknuffeld al naar gelang de behoefte van uw kat(ten). Indien noodzakelijk wordt medicatie gegeven worden wanneer u dat meegeeft. De kattenkamer wordt dagelijks schoongemaakt.

Aan een tijdelijk verblijf in mijn huis wordt een aantal eisen gesteld:

  • inenting tegen niesziekte en kattenziekte en de vaccinatie mag niet ouder dan één jaar en niet jonger dan twee weken zijn;
  • behandeling tegen wormen en vlooien vlak voor het verblijf;
  • een inentingsboekje;
  • meenemen van eigen (dieet)voer dat de kat gewend is zodat de hoeveelheid veranderingen zo klein mogelijk is;
  • eigen manden, kussens of klimpalen mogen meegenomen worden.

Bezoek aan de dierenarts

Iedere kat kan ziek of gewond raken. Dit kan tijdens uw aanwezigheid gebeuren maar ook wanneer de zorg vanuit Catvise geleverd wordt. Ook kan uw kat al ziek zijn voordat u vertrekt en wilt u juist dat hier extra aandacht aan gegeven wordt tijdens uw afwezigheid. Het kan dan ook voorkomen dat een bezoek aan uw dierenarts noodzakelijk is. Vooraf wordt geprobeerd hierover met u te overleggen. De kosten van de dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar. De tijd die met het bezoek aan de dierenarts gemoeid is, zal door mij separaat in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 14,50.

Maatwerk  

Wanneer er specifieke wensen zijn, dan is dit uiteraard bespreekbaar. Zo kan het noodzakelijk zijn dat uw kat twee maal daags bezocht wordt vanwege medicatie die gegeven moet worden. Afhankelijk van uw specifieke wensen, kan de dienstverlening op maat afgesproken worden. Voor maatwerk wordt ook een aparte prijs gehanteerd die afhankelijk is van uw specifieke wensen.KATTENOPVANG VOOR HET ASIEL

Als kattengedragstherapeut kan ik mijn kennis en ervaring ook goed inzetten bij de tijdelijke opvang van asielkatten als gastgezin. Dit zijn met name zwangere poezen en kittens (met en zonder moeder) die goed gesocialiseerd moeten worden. Maar ook gewonde dieren kunnen tijdelijk bij mij opgevangen worden. De laatste groep asielkatten die ik opvang zijn de verwilderde angstige katten die in het asiel niet goed geresocialiseerd kunnen worden. Zij krijgen bij mij een intensieve begeleiding en training.

Hieronder een impressie van de verschillende katten en kittens die ik de afgelopen jaren in huis heb gehad. Alle dieren die ik heb opgevangen, zijn geplaatst. De plaatsing verloopt via het asiel (Dierentehuis Arnhem en de Hof van Ede) want het blijven asieldieren. Vanuit mijn deskundigheid als kattengedragstherapeut bied ik nazorg aan de nieuwe eigenaren om de introductie van de asielkatten goed te laten verlopen. Inmiddels heb ik in de afgelopen drie jaar in totaal 26 katten opgevangen. Hieronder 4 katten die zwanger en/of gewond waren, 16 kittens en 6 verwilderde angstige katten.

Sabby, de eerste asielkat die in 2013 is opgevangen

Sabby is in 2013 als zwangere poes in het asiel terecht gekomen. Omdat het asiel moederpoezen en kittens het liefst bij een gastgezin onderbrengt, is Sabby tijdelijk bij mij geplaatst. Zij heeft een nestje met 5 kittens gekregen. Sabby is samen met één van haar kittens, dochter Boefie, definitief bij mij ingetrokken. De overige 4 kittens zijn succesvol geplaatst.

De opvang van vier asielkittens in de zomer van 2013

Deze 4 kittens zijn samen bij mij in huis gekomen. Zij zijn de eerste 8 weken door hun verwilderde moeder grootgebracht in het asiel. Daarna bij mij thuis nog 6 tot 8 weken opgevangen om nog zo veel mogelijk te leren tijdens de tweede belangrijke socialisatiefase van kittens.

Spooky met een gebroken achterpoot en 6 weken hokrust

In het najaar van 2013 heb ik Spooky opgevangen. Spooky mocht na twee weken hokrust weer voorzichtig een paar passen lopen. Zonder dat zij ergens op kon klimmen, dus dat werd een lege gang! Het is verbazingwekkend hoe rustig en ontspannen deze nog jonge kat de tijd in de bench heeft doorgebracht.

Smokey met een bekkenfractuur en ook nog zwanger!

In het voorjaar van 2014 is Smokey tijdelijk in huis gekomen met een bekkenfractuur. Ook zij kreeg hokrust in een bench. Maar Smokey bleek ook zwanger te zijn en in april zijn er drie kittens geboren via een keizersnede. Een bijzondere ervaring om mee te maken maar voor de kat erg stressvol! Smokey herstelde snel en was goed in staat haar eigen kittens te voeden.

Kitten Silly op straat gevonden in het najaar van 2014