Een typering van diverse soorten kattengedrag 

 

CIMG0643Normaal kattengedrag is het gedrag van de kat dat als natuurlijk en soorteigen getypeerd kan worden. Denk hierbij aan klimmen en klauteren, prooien vangen en (zelf)verzorgend gedrag zoals het zogen van kittens. Maar ook het afgeven van de eigen geur door kopjes te geven en door urine en ontlasting. Wanneer een kat niet in staat wordt gesteld het natuurlijke en soorteigen gedrag in voldoende mate te vertonen, kan dit verveling, stress en probleemgedrag of abnormaal gedrag tot gevolg hebben. We spreken van ongewenst gedrag of probleemgedrag wanneer de kat soorteigen gedrag vertoond, en in die zin is het geen afwijkend gedrag, maar de eigenaar ervaart last van dit gedrag. Voorbeelden zijn het krabben aan stoelen en banken, het klimmen in gordijnen, onzindelijkheid en sproeien in huis. Tot slot hebben we abnormaal gedrag. Dit is gedrag dat niet functioneel is en waar de kat zelf last van heeft. Voorbeelden zijn psychogene kaalheid, staart jagen en stereotiep gedrag. De kat ervaart zelf veel last en hinder van dit gedrag en is niet in staat om hier zelf uit te komen.

 

Een aantal oorzaken van probleemgedrag en abnormaal gedrag bij de kat   

Kale likplek Sabby

Zonder dat we het ons altijd bewust zijn, communiceren we met de kat en leren we de kat allerlei gedragingen aan. Gedragingen waar we naderhand niet altijd blij mee zijn. Maar we leren niet al het gedrag zelf aan. Een kat vertoont ook soorteigen gedrag dat een natuurlijke behoefte van de kat weerspiegelt. Wanneer een kat niet in staat is het soorteigen gedrag te vertonen, zal dit stress en probleemgedrag of abnormaal gedrag tot gevolg kunnen hebben. Stress die overmatig likken en een kale likplek, zoals te zien op de foto rechts, tot gevolg kan hebben.

We kunnen het probleemgedrag van een kat overigens niet altijd verklaren. Een kat kan al meerdere eigenaren hebben gehad en niet goed gesocialiseerd zijn. We weten ook niet altijd wat een kat allemaal al heeft meegemaakt. Soms heeft een kat een traumatische ervaring opgedaan die angst voor bepaalde voorwerpen of personen tot gevolg heeft gehad. Aan een gedragsprobleem kan ook een medische oorzaak ten grondslag liggen. Denk bij voorbeeld aan een blaasontsteking die een bak-aversie tot gevolg heeft gehad waardoor een onzindelijkheidsprobleem is ontstaan. Gedragstherapie alleen zal dan niet voldoende zijn. Een medische oorzaak van het probleem zal door de dierenarts verholpen moeten worden. Vandaar dat een Tinley gedragstherapeut altijd nauw samenwerkt met de dierenartsen van de eigenaren. Probleemgedrag en abnormaal gedrag kunnen dus niet altijd volledig verklaard worden (omdat bij voorbeeld niet bekend is hoe de kat gesocialiseerd is) en er kunnen meerdere oorzaken een rol spelen. Met een juiste diagnose en aanpak kan een professionele kattengedragstherapeut helpen het probleemgedrag of abnormale gedrag op te lossen of beheersbaar te krijgen.

Gedragsadviezen en therapie: preventie en oplossingen voor probleemgedrag en abnormaal kattengedrag

Kattengedrag dat door mensen als ongewenst en/of problematisch wordt ervaren, vraagt vaak om een specifieke aanpak. Een aanpak waarbij het gedrag van het dier en de wijze waarop u met uw kat omgaat, centraal staan. Verandering van het gedrag van uw kat vraagt immers ook vaak om een verandering in de aanpak van de eigenaar. Daarbij kan het ongewenste gedrag soms relatief makkelijk voorkomen of opgelost worden. Denk aan het voorkomen van een onzindelijkheidsprobleem door voldoende kattenbakken te plaatsen en deze goed schoon te houden. Het probleemgedrag of abnormale gedrag kan echter ook wat meer tijd vragen om tot een goede oplossing te komen.

CIMG0464Denk bijvoorbeeld aan problemen die met agressie of angst te maken hebben. Deze gedragsproblemen vragen wat meer geduld van de eigenaar en de inzet van verschillende therapiemethoden. Een duidelijke uitleg en begeleiding door de kattengedragstherapeut is daarbij van belang. Om agressie tussen katten te voorkomen of de kans daarop te beperken, is het bijvoorbeeld belangrijk dat een nieuwe kat op de juiste wijze in huis wordt geïntroduceerd wanneer er al katten aanwezig zijn. Dit kan gedaan worden door de intensiteit en duur van het contact tussen de katten langzaam op te bouwen en de afstand tussen de katten langzamerhand te verkleinen.

 

Wat houdt Gedragstherapie in?

Wanneer u contact met mij opneemt in verband met een gedragsprobleem van één of meerdere van uw katten, zal er eerst een telefonische intake plaatsvinden. Bij deze intake zal ik u een aantal vragen stellen om een beeld te vormen van het gedragsprobleem en mogelijke oorzaken. Na deze intake zal ik u vragen digitaal een aantal vragenlijsten in te vullen. De antwoorden in de vragenlijsten gebruik ik om mij voor te bereiden op een consult bij u thuis. Tijdens het consult zal ik verdiepende vragen stellen  over het probleemgedrag. Door een consult aan huis ben ik in staat de kat(ten) te observeren en tegelijkertijd de woonomgeving van de kat te bekijken. Ik bespreek dan  met u wat de mogelijke oorzaken van het probleemgedrag zijn en welke therapiemethoden ik u kan adviseren. Na het consult krijgt u van mij een verslag toegestuurd waarin ik de diagnose van het probleemgedrag beschrijf en een aantal therapiemethoden aanreik. In het kader van de nazorg zal ik minimaal drie maanden na het consult contact met u houden om te bespreken of de aanpak succesvol is of dat er aanvullende adviezen gewenst zijn.

Samenvattend: een volledig gedragsconsult bestaat uit:

  • Een telefonische intake;
  • Een eerste analyse van het probleemgedrag op basis van de ingevulde vragenlijsten;
  • Een gedragsconsult aan huis;
  • Een therapieplan op maat, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Gedurende drie maanden na het gedragsconsult wordt nazorg verleend, telefonisch en/of via de mail.

Advies bij de aanschaf en introductie van een nieuwe kat in huis

Wilt u een kat aanschaffen en wilt u hulp bij de juiste keuze en introductie van een kat, dan kunt u daar Catvise ook voor benaderen. Catvise kan u helpen met advies bij de aanschaf van een kat. Het is immers erg belangrijk om bij de keuze van een nieuwe huiskat goed te kijken naar het gedrag en het karakter van de kat en te bezien of deze passen bij uw situatie en wensen. En eventuele reeds aanwezige kat(ten) in uw huis. Daarbij is de samenstelling van uw huishouden van belang, de vraag of u een rustige of juist een erg speelse kat wilt, de mogelijkheden voor de kat om naar buiten te gaan, etc. Een juiste keuze en introductie van een nieuwe kat, zeker wanneer u al één of meerdere katten in huis heeft, kan veel gedragsproblemen voorkomen.