Onderzoeksrapportage Bed, Bak, Brokjes, februari 2015

In mijn onderzoek heb ik gekeken of de tijdelijke opvang van asielkatten bij gastgezinnen, stress oplevert voor de eigen huiskatten. De opvang in de thuissituatie levert in 62% van de gevallen geen of slechts lichte stress op. Read More en klik op de link voor de volledige Onderzoeksrapportage Bed, Bak, Brokjes

Het onderzoek onder gastgezinnen is in 2014 uitgevoerd in het kader van mijn opleiding tot Gedragstherapeut voor de Kat aan de Tinley Academie. In totaal hebben 10 gastgezinnen met 24 huiskatten meegedaan aan het onderzoek. Naast de huiskatten die geen of lichte stress ervaren, is er in 38% van de gevallen sprake van stress of zware stress. Uit de scores op diverse gedragingen die gerelateerd zijn aan markeren, angst, agressie en stress is een typologie van de huiskatten ontwikkeld. Daarin zijn 4 typen huiskatten in de rol van Gastheer/Gastvrouw te onderscheiden.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een aantal aanbevelingen opgesteld. Geadviseerd wordt diverse therapiemethoden uit de Kattengedragstherapie in te zetten bij de opvang van asielkatten in de thuissituatie. Methoden waarmee de stress voor de eigen huiskatten verminderd kan worden. En daarmee de kwaliteit van de opvang van asielkatten bij gastgezinnen te vergroten.