banner bach bloesem

De Bach Bloesem Remedies zijn ontdekt door een Engelse medicus in de 20 ste eeuw. Deze arts, dr. Bach, heeft 38 verschillende Bloesem Remedies ontwikkeld. De achterliggende idee is dat de energie van de bloesem via een speciaal procedé is overgedragen op het water waarin de bloesem enige uren gelegen heeft. Van iedere bloem of plant is een specifieke tinctuur gemaakt.

De werking van de Bach Bloesem Remedies

Met behulp van één of meerdere remedies kan de emotionele gemoedstoestand van mens en dier weer in evenwicht gebracht worden wanneer er sprake is van disbalans. De remedies zijn geen medicijn en kennen geen bijwerkingen. Dr. Bach heeft de Remedies in 7 verschillende groepen in gedeeld. Zo zijn er bijvoorbeeld remedies die specifiek bij angst of onzekerheid ingezet kunnen worden.

Bach Bloesem Remedies: een ondersteunend middel bij Gedragstherapie voor de kat

Wanneer er sprake is van probleemgedrag of abnormaal gedrag bij een kat, dan zal gedragstherapie de aangewezen weg zijn. Naast gedragstherapie kan het wenselijk zijn om een ondersteunend middel in te zetten. Hiermee wordt de gedragstherapie versterkt. Er zijn diverse ondersteunende middelen denkbaar. Dit is mede afhankelijk van het karakter van het dier en het soort probleemgedrag. De Bach Bloesem Remedies kunnen in een aantal gevallen bij de gedragstherapie gebruikt worden.

Inzet Bach Bloesem Remedies is maatwerk

Wanneer de inzet van de remedies geëigend is en een eigenaar wil hiervan ook gebruik maken, dan wordt door mij een gebruikersflesje gemaakt. Dit is een flesje op maat voor dat specifieke dier. Tijdens een gedragsconsult is het probleemgedrag in beeld gebracht en heb ik een indruk gekregen van het dier en de emotionele toestand van het dier. Uit de 38 remedies word door mij een passende mix van maximaal 7 remedies samengesteld. Bij de nazorg van de gedragstherapie voor kat wordt gekeken of de gewenste gedragsverandering tot stand komt.

Prijzen Bach Bloesem Remedies en Bach consult

Wanneer de remedies als een ondersteunend middel ingezet worden bij de gedragstherapie voor uw kat, dan wordt er € 10,00 voor het gebruikersflesje op maat in rekening gebracht. Er hoeft dan niet voor een Bach consult betaald te worden. Herhalingsflesjes kosten € 7,50.

Wanneer u gebruik wilt maken van een Bach consult, zonder dat u mij voor een gedragsconsult inhuurt, dan bedraagt het Bach consult  € 40,00 en het eerste gebruikersflesje € 10,00. Herhalingsflesjes kosten € 7,50.